DDG Sweden’s erbjudande

Vi erbjuder gedigen kunskap inom ett flertal områden, alla effektiva i
kombination eller enskilt. Läs gärna mer om vårt erbjudande här.

Redovisning

För dig som söker assistans med bokföring, löneadministration, betalning av fakturor, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar eller annat. Vi hjälper dig att anpassa företaget och rutiner så att maximal lönsamhet erhålles. Kliniker kan dessutom prenumerera för professionell marknadsföring, ledning och styrning av sitt företag.

Redovisning

Pensionsplanering

Våra försäkringsmäklare bistår dig och säkrar bästa utfall för din pension. De arbetar helt fristående och är inte beroende av något speciellt försäkringsbolag utan ser till ditt bästa.

Pensionsplanering

Förmedling

Med vår erfarenhet och vårt objektiva öga stöttar vi dig i processen att sälja din klinik, när tiden är rätt. Handfasta tips höjer värdet och vi kan dessutom hitta relevanta intressenter.

Förmedling

Finansiering

För investeringar i maskiner, inventarier eller för att starta eget finns vår ekonomiska rådgivare tillgänglig för dig. Vi kan dessutom erbjuda patientfinansiering med förmånlig delbetalning.

Finansiering

Avtal och inköp

Här stöttar vi dig i avtal inom exempelvis finans, försäkring och byte av tandvårdsgrupp. Vi har förmånliga ramavtal inom många områden, där en av våra samarbetspartners exempelvis är ett av Europas främsta tandtekniska laboratorium.

Avtal och inköp

Utbildning

Vi erbjuder givande och lärorika kurser i allt från stresshantering till ekonomi, ledarskap, effektivisering, utveckling av verksamheten, personalfrågor och mentorskap. Vi ger dessutom tillgång till en professionell ledningsgrupp som stöttar dig i ditt företagande och helt enkelt ger goda råd för klinikens vardag.

Utbildning

Twiik

Twiik är en särskilt utvecklad smartphoneapp för medlemmar i DDG Sweden och fungerar som en hälsocoach för klinikens anställda. Här erbjuds tränings- och hälsoupplägg för att motverka exempelvis arbetsrelaterad värk. Läs gärna mer under fliken Twiik i huvudmenyn. I appen kan kollegor peppa och utmana varandra till vardagsmotion eller ta kurser i stresshantering. På DDG Sweden är vi övertygade om att välmående kollegor presterar bättre i arbetet.

Läs mer och ladda ner appen här

Twiik

Kursgård

Vi har tillgång till en härlig kursgård i Spanien, med närhet till exempelvis en underbar sandstrand, där vi kan erbjuda olika kursupplägg.

Kursgård