Om DDG Sweden

I över 30 år har Hans Åhlund, DDG Sweden’s grundare, verkat som privattandläkare med eget bolag. Hans har under alla år haft ett stort kollegialt kontaktnät där det vid flera tillfällen har uttalats en önskan om att avlastas det omfattande administrativa arbetet som en egen klinik medför. I samma mening utläste dessutom Hans att det finns en oro gällande att ingå i en stor organisation, där risken är stor att man förlorar sitt eget företag. Som ett svar på kollegornas önskemål startade Hans klinikgruppen DDG, där medlemmar fortsätter att verka under egen regi. Kliniken avlastas all administration, de förses med förstklassig utbildning, ekonomisk planering och utveckling av företaget och de slipper att sköta obekväma poster, likt att pressa priser.

DDG Sweden kombinerar tryggheten av att ingå i en kedja, med friheten i att vara egenföretagare. Vi är övertygade om att du känner din verksamhet bäst, kan se de behov som finns och fattar bäst beslut utifrån detta. Digital Dental Group, DDG, kan verka som ett bollplank vid tuffa frågor, liksom bistå med ledningshjälp.